CIGPL

Kim jesteśmy

Chińsko-Polska Izba Gospodarcza została utworzona 9 stycznia 2018 z inicjatywy chińskich oraz polskich przedsiębiorców. CIGPL powstała w odpowiedzi na rozwijającą się współpracę między Polską a Chinami, a w szczególności na potrzeby – zwiększającej się co roku – wymiany handlowej dóbr i usług. Skrócona nazwa Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej brzmi „ CIGPL”, natomiast nazwa w języku angielskim to „ Chinese-Polish Chamber of Commerce”. Główna siedziba Izby mieści się na ulicy Obrzeżnej 5, XIp., 02-691 Warszawa.

W skład Izby Gospodarczej wchodzi 112 członków prowadzących działalność gospodarczą w obszarze usług doradczo-prawniczych i inwestycyjnych, sprzedaży, produkcji, handlu, nowej technologii, nauki i techniki, medycyny, energii, hotelarstwa oraz gastronomii. Chińsko-Polska Izba Gospodarcza poprzez swoją działalność pomaga nawiązywać współpracę nie tylko między członkami, ale również pomiędzy podmiotami zewnętrznymi. Beneficjentami usług Izby Gospodarczej mogą być bowiem także podmioty niezrzeszone w CIGPL, które są zainteresowane pracami naszej organizacji oraz wyrażają chęć korzystania z usług Izby.

Izba Gospodarcza prowadzi działania w zakresie pomocy prawnej, biznesowej, gospodarczej oraz naukowej, które przyczyniają się do rozwoju wzajemnych stosunków polsko-chińskich. Ponadto, CIGPL chętnie angażuje się w projekty kulturalne, promujące i przybliżające obyczaje i kulturę prawną obu państw.

Rozwój gospodarczo-ekonomiczny Polski oraz ogłoszona przez chińskie władze inicjatywa „Jeden pas, jedna droga” sprawiły, iż Polska stała się krajem, który przyciąga coraz więcej inwestorów z zagranicy. Zadaniem Izby jest więc udzielenie wsparcia inwestorom zagranicznym, niezaznajomionym z prawem i sytuacją na polskim rynku. Izba działa też na rzecz pogłębiania wiedzy o kulturze, historii oraz społeczeństwie chińskim. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późn. zmian.) oraz uchwalonego statutu.

Zadania izby

Pobierz statut

Rozwój

Wspomaganie międzynarodowych stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi z Rzeczypospolitej Polskiej i Chin.

Międzynarodowa współpraca

Rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi.

Handel

Promocja stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi z Rzeczypospolitej Polskiej i Chin. Wspieranie polskich interesów gospodarczych w Chinach i chińskich interesów gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona

Ochrona i reprezentowanie interesów członków Izby w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych.

Promocja

Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o działalności gospodarczej członków Izby.

Kształcenie zawodowe

Rozwój kształcenia zawodowego, w szczególności nauki zawodu w zakładach pracy oraz systemu doskonalenia zawodowego pracowników, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi.

Doradztwo biznesowe

Doradztwo w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych i biznesowych dla podmiotów zrzeszonych w Izbie oraz reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej.

Wsparcie innowacyjności

Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw.

Zarząd Izby

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby kierującym jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz.

Członkowie Izby - Oddział Polska

Han Baohua

韩宝华

Prezes Izby

ZHAO Huaqiang

赵化强

Członek zarządu

Su Penghui

苏鹏辉

Wiceprezes zarządu

ZHENG Zhengwei

郑政委

Wiceprezes zarządu

Felix - Qi Wang

王琪

Sekretarz generalny

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Artur Michalski

亚瑟

Członek Komisji Rewizyjnej

Cheng Jaworska Zange

程赞歌

Członek Komisji Rewizyjnej

WU Gang

吴刚

Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie Izby - Oddział Chiny

LI Hong

黎弘

Dyrektor

ZHOU Huiming

周慧明

Wicedyrektor, prawnik

XING Yikui

邢义奎

Wicedyrektor

SUN Zhixiang

孙志翔

Wicedyrektor

ZHAO Hu

赵虎

Wicedyrektor

WANG Jingjing

王晶晶

Sekretarz generalny

Newsletter

Łączymy polskie i chińskie przedsiębiorstwa, organizacje i insytucje. Dołącz do nas!

    Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

    Oddział w Polsce

    Oddział w Chinach

    Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

    Kontakt