Kontakt

Dane kontaktowe

Oddział w Polsce

CHIŃSKO – POLSKA IZBA GOSPODARCZA

ul. Obrzeżna 5/11 p.

02-691 Warszawa/Warsaw

Poland

Oddział w Chinach

CHIŃSKO – POLSKA IZBA GOSPODARCZA

Unit B, Piętro 4, Budynek D2

Xinma Science Park, 16 Rongyuan Road

Dystrykt Nankai, Tianjin Chiny

Wypełniłeś już deklarację? Prześlij ją za pomocą formularza.

  Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam wolę na bycie członkiem „Chińsko-Polska Izba Gospodarcza ” i deklaruję przystąpienie przedsiębiorstwa w poczet jej członków, przestrzeganie statutu Izby oraz udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Izbę. Obiecuję także dbać o dobre imię Izby oraz wpłacać terminowo składki członka Izby. Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do informowania o zachodzących zmianach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach statutowych Izby. Zostałem powiadomiony o prawie wglądu do danych osobowych i nanoszenia poprawek. Podanie danych jest dobrowolne.

  Newsletter

  Łączymy polskie i chińskie przedsiębiorstwa, organizacje i insytucje. Dołącz do nas!

   Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

   Oddział w Polsce

   Oddział w Chinach

   Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

   Kontakt