Dołącz do nas

Dlaczego warto?

Rozwój

Handel

Promocja

Ochrona

Jak dołączyć?

1Krok 1

Zapoznaj się ze Statutem Izby. Sprawdź warunki finansowe członkostwa i korzyści z członkostwa w Izbie.

2Krok 2

Wypełnij oraz prześlij deklarację członkowską.

3Krok 3

Biuro Izby skontaktuje się z Państwem w celu dalszego procedowania.

Pobierz deklarację i statut.

Wypełniłeś już deklarację? Prześlij ją za pomocą formularza.

  Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wyrażam wolę na bycie członkiem „Chińsko-Polska Izba Gospodarcza ” i deklaruję przystąpienie przedsiębiorstwa w poczet jej członków, przestrzeganie statutu Izby oraz udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Izbę. Obiecuję także dbać o dobre imię Izby oraz wpłacać terminowo składki członka Izby. Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe i zobowiązuję się do informowania o zachodzących zmianach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach statutowych Izby. Zostałem powiadomiony o prawie wglądu do danych osobowych i nanoszenia poprawek. Podanie danych jest dobrowolne.

  Newsletter

  Łączymy polskie i chińskie przedsiębiorstwa, organizacje i insytucje. Dołącz do nas!

   Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

   Oddział w Polsce

   Oddział w Chinach

   Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

   Kontakt