Walne Zebranie Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej

Aktualności

Aktualności

5 grudnia 2018

W dniu 1 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej hotelu Sangate w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej. Udział w nim wzięli Członkowie Izby, wśród nich Prezes Izby Pan Han Baohua oraz Wiceprezesi Pan Chen Gang, Pani Chen Zange, Pan Tian Cilai, Pan Chai Hongyun, Pan Tshen Yefeng, Pan He Jingsheng oraz pozostali Członkowie. 

Zebranie otworzył Prezes Han, dziękując za liczne przybycie. Podkreślił jak ważne są dla wszystkich członków cele Izby – wspieranie i rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi Polski i Chin, a nawet tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego w tej dziedzinie. Wyraził nadzieję na zaangażowanie i wspólne działanie wszystkich firm członkowskich w dalsze prace Izby i zaprosił do aktywnego włączania się do dyskusji panelowych oraz do przedkładania wniosków i propozycji dalszego rozwoju Izby.

Następnie głos zabrał Pan Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja. Reprezentując interesy zarówno przedsiębiorców z Polski, jak i z Chin, podziękował za dotychczasową pracę i wkład w rozwijanie wzajemnych stosunków handlowych obu państw. Wskazał potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed Izbą w zakresie usprawnienia przepływu kapitału oraz wszelkiego rodzaju towarów i usług, jakimi wymieniają się Polska i Chiny. Zaprezentował ponadto działania Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja, sprzyjające realizacji celów Izby.

W dalszej kolejności występowali poszczególni członkowie i prezentowali zakres prowadzonych usług oraz działań społecznych, które są podstawą działania Izby. Wśród nich głos zabrali: z ramienia administracji państwowej Pan mgr inż. Wojciech Dudziński, nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy; w imieniu firmy AZ BHP Pani mgr inż. Agnieszka Ziemska, główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik medyczny, nauczyciel kontraktowy. Spośród firm członkowskich za pośrednictwem swoich przedstawicieli wystąpili również: Kredyt Expert Sp. z o.o., prezentujący usługi kredytowe, doradztwa finansowego oraz deweloperskie; na temat kontroli podatkowej oraz celno – skarbowej mówił reprezentant firmy Połacieniec Tax Spółka komandytowa; licencjonowana agencja załogowa, zajmująca się rekrutacją marynarzy oraz innych członków załogi na morzu Seamar S.C. z siedzibą w Gdyni; międzynarodowa firma spedycyjna Symlog Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MAC Auditor, firma zajmująca się prowadzeniem usług księgowych oraz doradztwa biznesowego; Kancelaria prawna MKZ Partnerzy Radcowie Prawni, Solida Food, Cargo – partner, PFC, chińska firma Beijing Tongrentang, prowadząca zabiegi medycyny chińskiej, firma rachunkowa FAB Tax; a także IT Partner.
Po wysłuchaniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego Członkowie mieli szansę przedyskutować problemy związane z realizacją zadań Izby oraz zaproponować nowe projekty.
W programie wydarzenia były również bezpośrednie spotkania przedsiębiorców polskich i chińskich.

 

Aktualności

31 maja 2021

Dlaczego z państw UE to właśnie Polska stała się krajem najczęściej wybieranym przez inwestorów zagranicznych?

Unia Europejska rozwinęła kompleksowy system pomocy regionalnej i funduszy strukturalnych UE wspierających zarówno inwestycje produkcyjne, jak i działalność badawczo-rozwojową. To, co wyróżnia […]

Wiadomości

1 lutego 2021

Wywiad z Prezesem GD Poland i Przewodniczącym Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej

Han Baohua (prezes GD Poland i Przewodniczący Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej) Opowiedz nam o Polsko-Chińskiej Izbie Gospodarczej. Jakie usługi możecie zaoferować polskim i chińskim […]

Pozostałe

25 stycznia 2021

CICC – Międzynarodowe Sądy Handlowe w Chinach

Inicjatywa Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative) to projekt o globalnym zasięgu, obejmujący ponad 70 krajów z projektami inwestycji opiewającymi na setki miliardów […]

Newsletter

Łączymy polskie i chińskie przedsiębiorstwa, organizacje i insytucje. Dołącz do nas!

    Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

    Oddział w Chinach

    Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

    Kontakt