Walne Zebranie Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej

Aktualności

Aktualności

5 grudnia 2018

W dniu 1 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej hotelu Sangate w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej. Udział w nim wzięli Członkowie Izby, wśród nich Prezes Izby Pan Han Baohua oraz Wiceprezesi Pan Chen Gang, Pani Chen Zange, Pan Tian Cilai, Pan Chai Hongyun, Pan Tshen Yefeng, Pan He Jingsheng oraz pozostali Członkowie. 

Zebranie otworzył Prezes Han, dziękując za liczne przybycie. Podkreślił jak ważne są dla wszystkich członków cele Izby – wspieranie i rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi Polski i Chin, a nawet tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego w tej dziedzinie. Wyraził nadzieję na zaangażowanie i wspólne działanie wszystkich firm członkowskich w dalsze prace Izby i zaprosił do aktywnego włączania się do dyskusji panelowych oraz do przedkładania wniosków i propozycji dalszego rozwoju Izby.

Następnie głos zabrał Pan Janusz Piechociński, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja. Reprezentując interesy zarówno przedsiębiorców z Polski, jak i z Chin, podziękował za dotychczasową pracę i wkład w rozwijanie wzajemnych stosunków handlowych obu państw. Wskazał potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed Izbą w zakresie usprawnienia przepływu kapitału oraz wszelkiego rodzaju towarów i usług, jakimi wymieniają się Polska i Chiny. Zaprezentował ponadto działania Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja, sprzyjające realizacji celów Izby.

W dalszej kolejności występowali poszczególni członkowie i prezentowali zakres prowadzonych usług oraz działań społecznych, które są podstawą działania Izby. Wśród nich głos zabrali: z ramienia administracji państwowej Pan mgr inż. Wojciech Dudziński, nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy; w imieniu firmy AZ BHP Pani mgr inż. Agnieszka Ziemska, główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik medyczny, nauczyciel kontraktowy. Spośród firm członkowskich za pośrednictwem swoich przedstawicieli wystąpili również: Kredyt Expert Sp. z o.o., prezentujący usługi kredytowe, doradztwa finansowego oraz deweloperskie; na temat kontroli podatkowej oraz celno – skarbowej mówił reprezentant firmy Połacieniec Tax Spółka komandytowa; licencjonowana agencja załogowa, zajmująca się rekrutacją marynarzy oraz innych członków załogi na morzu Seamar S.C. z siedzibą w Gdyni; międzynarodowa firma spedycyjna Symlog Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; MAC Auditor, firma zajmująca się prowadzeniem usług księgowych oraz doradztwa biznesowego; Kancelaria prawna MKZ Partnerzy Radcowie Prawni, Solida Food, Cargo – partner, PFC, chińska firma Beijing Tongrentang, prowadząca zabiegi medycyny chińskiej, firma rachunkowa FAB Tax; a także IT Partner.
Po wysłuchaniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego Członkowie mieli szansę przedyskutować problemy związane z realizacją zadań Izby oraz zaproponować nowe projekty.
W programie wydarzenia były również bezpośrednie spotkania przedsiębiorców polskich i chińskich.

Aktualności

20 maja 2024

Delegacja Ningbo z wizytą w Polsce

Delegacja odwiedziła chińskie centrum GD w Warszawie w dniu 15 maja, podczas wizyty spotkała się z Januszem Piechociński, byłym wicepremierem Polski i prezesem Polsko-Azjatyckiej […]

Aktualności

17 listopada 2023

Kolejna MOU podpisana!

W dniu 15.11.2023 r. w siedzibie „Targów Kielce SA” w imieniu „Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej” sekretarz izby pan Felix Wang podpisał z Prezesem Targów Kielce […]

Pozostałe

20 października 2023

Kolejna inicjatywa współpracy!

18.10.2023,Prezes Baohua Han podpisał z przedstawicielami miasta i portu Ningbo Memorandum o współpracy, które ma na celu pogłębienie współpracy polsko-chińskiej oraz wspieranie wymiany handlowej i usługowej. […]

Newsletter

Łączymy polskie i chińskie przedsiębiorstwa, organizacje i insytucje. Dołącz do nas!

    Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

    Oddział w Polsce

    Oddział w Chinach

    Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

    Kontakt