Uroczystość otwarcia Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej

Aktualności

Aktualności

22 września 2018

22 września 2018 roku w Warszawie, w sali konferencyjnej hotelu Sangate, odbyła się uroczystość otwarcia Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej. Wydarzenie uświetniła obecność przedstawicieli Chińskiej Ambasady w Polsce, w osobie Ambasadora Pana Liu Guangyuan, doradcy ds. politycznych Pana Yao Dongye, doradcy ds. gospodarczych Pana Xu Xiaofeng oraz Dyrektora Departamentu Konsularnego Pana Zheng Jun a także konsula Pana Wu Tianhao. W gronie zebranych byli również członkowie założyciele Izby, liczne podmioty gospodarcze pretendujące do wstąpienia do Izby oraz goście honorowi, łącznie ponad 150 osobistości ze świata polityki, biznesu i handlu.

Doniosłą atmosferę tego wydarzenia wprowadził występ Orkiestry OSP Nadarzyn, rozpoczynając tym samym uroczystość.

Pan Ambasador Liu Guangyuan w swoim przemówieniu podkreślił jak istotne znaczenie dla Polski odgrywa polityka Nowego Jedwabnego Szlaku. Od 2013 roku, gdy Przewodniczący ChRL Xi Jinping wyszedł z inicjatywą utworzenia „Jednego Pasa, Jednego Szlaku”, powstał szereg projektów i inwestycji w celu jej realizacji. Ze względu na swoje położenie geopolityczne, Polska jest bardzo ważnym partnerem Chin w inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku a także we współpracy państw Grupy „16+1”. Od kilku lat obserwujemy zacieśnianie wzajemnych stosunków gospodarczych Polski i Chin oraz wzrost inwestycji w handlu zagranicznym między tymi państwami. Nieustanny ich rozwój sprzyja tworzeniu dobrych warunków dla prowadzenia działalności w Polsce przez przedsiębiorców i korporacje z Państwa Środka. Chińsko – Polska Izba Gospodarcza powstała właśnie w tym celu i w oparciu o te idee. Pan Ambasador wyraził ponadto nadzieję, że Izba przyczyni się do zwiększenia aktywności polskich i chińskich firm w rozbudowie inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku; zapewni bliższe poznanie zasad funkcjonowania polskiego runku i polskiej kultury prawnej przez podmioty gospodarcze z Chin, dzięki czemu przyciągnie jeszcze więcej chińskich inwestorów do Polski i tym samym wzmocni przyjaźń polsko – chińską.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił również Han Baohua, Prezes Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej. Słowem wstępu przedstawił Członków Izby oraz nakreślił cele i założenia organizacji. Mianowicie, pod przewodnictwem i ze wsparciem odpowiednich departamentów Ambasady Chińskiej oraz Polskiej administracji państwowej, Izba będzie starać się w pełni wykorzystywać posiadany potencjał obywateli chińskich, którzy od wielu lat mieszkają w Polsce i działaja na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Chin. Ponadto, Izba ma za zadanie chronić interesy prawne swoich członków, a w razie sporów natury ogólnej wspólnie szukać ich rozwiązań. Do tychże zadań należeć ma również wsparcie firm członkowskich w prowadzeniu ich działalności gospodarczych zwłaszcza w kontekście wykładni polskich przepisów prawa, bezpośrednio oddziaływujących na zakres praw i obowiązków członków Izby, a także promowanie wzajemnej komunikacji i współpracy wśród polskich oraz chińskich przedsiębiorców, działając jako ambasador przyjaźni polsko – chińskiej.

W czasie uroczystości głos również zabrali: Pan Janusz Piechociński, były wicepremier RP, który wygłosił przemówienie na temat obecnej sytuacji Polskiej gospodarki; Pan Hieronim Kulczycki, reprezentując Naczelny Sąd Administracyjny przybliżył historię oraz działanie najważniejszego sądu administracyjnego w Polsce i Pan Wojciech Majewski, który w imieniu Kancelarii Premiera RP wygłosił list gratulacyjny. Ponadto, gratulacje utworzenia Izby złożyła Krajowa Izba Gospodarcza, delegacja Chińskiego Stowarzyszenia ds. Promocji Handlu, Bank chiński ICBC oddział w Polsce, a także liczne Stowarzyszenia Chińczyków w Polsce i przybyli goście.

Chińsko – Polska Izba Gospodarcza została utworzona 9 stycznia 2018 roku, zgodnie z przepisami dotyczącymi rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez polskich i chińskich przedsiębiorców aktywnie wspierających aktywność inwestycyjno – handlową między Polską i Chinami. Izba jest organizacją niezależną, reprezentującą interesy swoich członków. Obecnie zrzesza 112 przedsiębiorstw, które prowadzą działalność: usługową, produkcyjną, w zakresie nowych energii, sprzedaż detaliczną, hurtową, handel międzynarodowy, usługi farmaceutyczne, edukacyjne, w zakresie nieruchomości, nowoczesnych technologii, Internetu, hotelarstwa, usługi prawne, rachunkowe, inwestycyjne i wiele innych.

Założenie Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej stworzyło szansę połączenia ośrodków handlowo – biznesowych obu tych państw. Izba prowadzi swe usługi nie tylko zrzeszonym przedsiębiorcom, leż także niezrzeszonym, a potrzebującym wsparcia biznesowego. Członkowie nawiązują komunikację i wspierają takich przedsiębiorców głównie poprzez platformę edukacyjną oraz rozwoju inwestycyjnego, propagują przedsiębiorczość, zapewniając rozpoznawalność Izbie i jej Członkom. Jednak przede wszystkim, działalność Izby sprzyjać ma eliminowaniu problemów i wątpliwości wynikających z nieznajomości lokalnego rynku i zawiłości system prawnego w Polsce. Izba ma służyć polskim i chińskim przedsiębiorcom, we współpracy z innymi organizacjami gospodarczymi.

Izba prężnie się rozwija i zaprasza kolejne podmioty gospodarcze do współpracy.

Aktualności

17 listopada 2023

Kolejna MOU podpisana!

W dniu 15.11.2023 r. w siedzibie „Targów Kielce SA” w imieniu „Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej” sekretarz izby pan Felix Wang podpisał z Prezesem Targów Kielce […]

Pozostałe

20 października 2023

Kolejna inicjatywa współpracy!

18.10.2023,Prezes Baohua Han podpisał z przedstawicielami miasta i portu Ningbo Memorandum o współpracy, które ma na celu pogłębienie współpracy polsko-chińskiej oraz wspieranie wymiany handlowej i usługowej. […]

Aktualności

21 czerwca 2023

Targi „China Home Life”

Członkowie naszej Izby byli obecni na największych w tej części Europy targach chińskich producentów „China Home Life” w Ptak Warsaw Expo. W targach wzięło udział […]

Newsletter

Łączymy polskie i chińskie przedsiębiorstwa, organizacje i insytucje. Dołącz do nas!

    Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

    Oddział w Polsce

    Oddział w Chinach

    Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

    Kontakt