Chinsko – Europejskie Forum Gospodarcze 2019 „Poland – Yangtze River Delta”

17.04.2019

Dnia 11 kwietnia 2019 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Polsce odbyło się Chińsko – Europejskie Forum Gospodarcze 2019  „Delta Polski i rzeki Jangcy” zorganizowane przez Chińsko – Europejskie Stowarzyszenie Współpracy Gospodarczej i Technicznej oraz Warszawską Izbę Handlową w Polsce. W spotkaniu wzięło udział prawie 200 osób wśród nich eksperci z dziedzin gospodarki, przedstawiciele Sejmu oraz Samorządu mazowieckiego, jak również wielu członków społeczności biznesowej z Polski i Chin. Gościem gali był również Sekretarz Generalny Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej Pan Chen Gang. Tematy wystąpień i rozmów dotyczyły perspektyw rozwoju współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami z Polski i Chin, stosunków dyplomatycznych, a także wpływu relacji handlowych na rozwój gospodarczy obu tych krajów.

Celem tego forum jest wspólne poszukiwanie nowych pomysłów dla Chin i Polski w celu wzmocnienia współpracy w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku oraz promowanie nowego rozwoju chińsko-polskiej współpracy na tle kulturowym i ekonomicznym.

Warszawa, Polska

telefon +48 223 291 323
kom. +48 660 926 888

Obrzeżna 5/10p., 02-691
Warszawa/Warsaw, Poland

email: office@cigpl.org
www.cigpl.org

Qrcode

Qrcode