Zarząd Izby

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby kierującym jej bieżącą działalnością oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz.

Członkowie Zarządu Izby:

Prezes: Han Baohua
Wiceprezes: Chen Gang, Tian Cilai
Członek Zarządu: Chai Hongyun, Tsen Yeh Feng

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

He Jingsheng, Cheng Zange

Warszawa, Polska

telefon +48 223 291 323
kom. +48 660 926 888

Obrzeżna 5/10p., 02-691
Warszawa/Warsaw, Poland

email: office@cigpl.org
www.cigpl.org

Qrcode

Qrcode