Zadania Izby

Izba stawia sobie za główny cel realizację następujących zadań:

  • działanie na rzecz rozwoju i wspomaganie międzynarodowych stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi  Rzeczypospolitej Polskiej i Chin,
  • przyczynianie sie do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego poprzez uaktywnianie wymiany handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej i Chin i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
  • promocja stosunków gospodarczych i wymiany handlowej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Chinami oraz popieranie polskich interesów gospodarczych w Chinach i chińskich interesów gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych, wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
  • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w szczególności informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców,
  • popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, w szczególności nauki zawodu w zakładach pracy oraz systemu doskonalenia zawodowego pracowników, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych i biznesowych dla podmiotów zrzeszonych w Izbie,
  • reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej,
  • podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw,
  • inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, jednostkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i innymi.

Warszawa, Polska

telefon +48 223 291 323
kom. +48 660 926 888

Obrzeżna 5/10p., 02-691
Warszawa/Warsaw, Poland

email: office@cigpl.org
www.cigpl.org

Qrcode

Qrcode