O Izbie

Chińsko – Polska Izba Gospodarcza została utworzona 9 stycznia 2018 z inicjatywy chińskich oraz polskich przedsiębiorców.

CIGPL powstała w odpowiedzi na rosnącą współpracę między Polską a Chinami, a w szczególności na potrzeby co roku zwiększającej się wymiany handlowej dóbr i usług.

Skrócona nazwa Chińsko – Polskiej Izby Gospodarczej brzmi „ CIGPL”, natomiast nazwa w języku angielskim to „ Chinese – Polish Chamber of Commerce”. Główna siedziba Izby mieści się na ulicy Obrzeżna 5, XIp., 02-691 Warszawa. W skład Izby Gospodarczej wchodzi 112 członków prowadzących działalność gospodarczą w obszarze usług doradczo – prawniczych, usług inwestycyjnych, sprzedaży, produkcji, handlu, nowej technologii, nauki i techniki, medycyny, energii, hotelarstwa oraz gastronomii.

Chińsko – Polska Izba Gospodarcza poprzez swoją działalność pomaga stwarzać warunki współpracy nie tylko między podmiotami członkowskimi ale również pomiędzy podmiotami zewnętrznymi. Beneficjentami usług Izby Gospodarczej mogą być bowiem także podmioty niezrzeszone w CIGPL, które są zainteresowane pracami naszej organizacji oraz wyrażają zamiar korzystania z usług Izby. Izba Gospodarcza prowadzi działania w zakresie pomocy prawniczej, biznesowej, gospodarczej oraz naukowej, które przyczyniają się do rozwoju wzajemnych stosunków polsko – chińskich.

Ponadto, CIGPL chętnie angażuje się w projekty kulturalne, promujące i  przybliżające obyczaje i kulturę prawną obojga państw.

Rozwój gospodarczo – ekonomiczny Polski oraz ogłoszona idea „ Jeden pas, jedna droga” sprawiły, iż Polska stała się krajem, który przyciąga coraz więcej inwestorów z zagranicy. Zadaniem Izby jest więc udzielenie wsparcia inwestorom zagranicznym niezaznajomionym z polskim prawem oraz gospodarczymi kwestiami na rynku lokalnym w funkcjonowaniu na rynku polskim i tworzeniu przestrzeni, w której działania gospodarcze będą pogłębiały jednocześnie wiedzę o kulturze, historii oraz społeczeństwie chińskim.

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późn. zmian.) oraz uchwalonego statutu.

Warszawa, Polska

telefon +48 223 291 323
kom. +48 660 926 888

Obrzeżna 5/10p., 02-691
Warszawa/Warsaw, Poland

email: office@cigpl.org
www.cigpl.org

Qrcode

Qrcode