Informacje o Polsce


Informacje ogólne:
【Powierzchnia】312 679 km2
Zamieszkana przez 38.43 milionów ludności (dane z listopada 2017), głównie przez Polaków (98%), ale również przez Niemców, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Litwinów, Żydów i inne grupy etniczne. Językiem urzędowym jest język polski, a ponad 90% mieszkańców Polski wyznaje Katolicyzm.
【Stolica】Warszawa, zamieszkana przez 1,7 miliona (stan na czerwiec 2017).
Prezydentem Polski jest Pan Adnrzej Duda, zaprzysieżony na urząd w sierpniu 2015 roku na pięcioletnią kadencję.
【Święta】Święta państwowe: 1 stycznia Nowy Rok, 1 maja święto Pracy, 3 maja święto uchwalenia Konstytucji 3 maja; 11 listopada Święto odzyskania Niepodległości ; Swięta kościelne: ! stycznia Świętej Rodziny (Nowy Rok), 6 stycznia Trzech Króli, Wielkanoc, 1 listopada Wszystkich Świętych, 24, 25 i 26 grudnia Święta Bożego Narodzenia.

Polska jest krajem położonym w Europie Środkowo – Wschodniej, na Zachodzie graniczy z Niemcami, na Południu z Czechami i Słowacją, Wschodzie z Ukrainą I Białorusią, Litwą I Rosją a od Pólnocy styka się z Morzem Bałtyckim, którego długość wybrzeża wynosi 528 km.
Średnia temperatura w styczniu waha się od minus 5 do minus 1 stopni Celsjusza, zaś latem w lipcu wynosi średnio 17 – 19 stopni Celsjusza.
Państwo polskie wywodzi się od zachodnich plemion słowiańskich Polan, Wiślan, Ślężan, Pomorzan, Lędzian i Mazowszan. Pierwszą historycznie potwierdzoną datą opisującą dzieje Polski jest rok 966, gdy książę Mieszko I, władca obszarów mieszczących się współcześnie w większości w granicach Polski, przyjął chrzest. W 1025 roku powstało Królestwo Polskie którego pierwszym królem był syn Mieszka I, Bolesław I Chrobry. W 1569 roku Polska zawarła porozumienie z Wielkim Księstwem Litewskim podpisując tak zwaną unię lubelską. W wyniku podpisanej unii powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, jedno z największych i najludniejszych państw na mapie szesnasto- i siedemnastowiecznej Europy, które miało powierzchnię około 1 mln km². Rzeczpospolita przestała istnieć w wyniku rozbiorów w latach 1771 – 1795, kiedy jej terytorium podzielone zostało między Rosję, Prusy i Austrię. Po 123 latach niewoli, pod koniec I wojny światowej w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość.
Utraciła ją ponownie wskutek wybuchu II wojny światowej, bowiem dnia 1 września 1939 Niemcy dokonały zamachu na Polskę od strony północnej, zaś 17 września tego roku ZSRR od strony wschodniej. W jej wyniku życie straciło ponad sześć milionów Polaków. 21 lipca 1944, po przekroczeniu przez Armię Czerwoną Bugu, Józef Stalin utworzył w Moskwie oparty o komunistów polskich marionetkowy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który wobec okupacji całego terytorium Polski przez Armię Czerwoną przejął władzę w kraju, przy pomocy aparatu policyjnego sowieckich służb specjalnych. Konferencja jałtańska trzech mocarstw w lutym 1945 uznała te fakty dokonane, przewidując powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w oparciu o kontrolowany przez komunistów rząd warszawski do czasu wolnych wyborów. Postanowieniami konferencji poczdamskiej, po wojnie granice Polski przesunięto na zachód. Przewidziane przez konferencję jałtańską wybory odbyły się w styczniu 1947, zostały sfałszowane przez komunistyczną PPR, podobnie jak wcześniejsze referendum z 1946 roku. W konsekwencji sfałszowanych wyborów PPR przejął niepodzielną i niekwestionowaną międzynarodowo władzę nad Polską, czyniąc ją państwem satelickim ZSRR (od 1952 pod nazwą Polska Rzeczpospolita Ludowa – PRL).
W wyniku transformacji ustrojowej w 1989 roku upadł rząd komunistyczny, a Polska zmodyfikowała Konstytucję PRL, stając się krajem demokratycznym. Pomimo olbrzymich strat w ludziach oraz znacznego zniszczenia kraju w wyniku II wojny światowej, w Polsce udało się zachować wiele bogactwa kulturowego. Znajduje się tu 15 miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 54 pomniki historii oraz duża liczba zarejestrowanych, chronionych prawnie zabytków.
Od początku transformacji ustroju gospodarczego z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej, Polska utrzymuje bardzo wysoki wskaźnik rozwoju społecznego (HDI). W kraju stopniowo zwiększa się wolność ekonomiczna. Polska jest demokratycznym państwem z rozwiniętą, wysokodochodową gospodarką, wysokim wskaźnikiem jakości życia oraz bardzo wysoką stopą życiową. Ponadto rocznie Polskę odwiedza około 17,5 miliona turystów (2016), co czyni ją jednym z najczęściej odwiedzanych krajów świata. Polska jest ósmą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej i jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich. Według wskaźnika Global Peace Index z 2017 roku Polska zajmuje 33. miejsce na świecie (22. w Europie) pod względem poziomu bezpieczeństwa, natomiast wg raportu firmy Underwriters Laboratories z 2018 roku, Polska pod względem bezpieczeństwa zajmuje miejsce 35. (27. w Europie)[

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.
W maju 2014 r. Polska przeprowadziła wybory do Parlamentu Europejskiego, a rządząca koalicja zdobyła ponad 39,5% głosów. 30 sierpnia czołowy polityk polski, Pan Donald Tusk otrzymał awans na przewodniczącego nowej Rady Europejskiej, i objął urząd 1 grudnia 2014r. W maju 2015 r. W Polsce odbyły się wybory prezydenckie, które wygrał Pan Andrzej Duda. Tego roku odbyły się również wybory parlamentarne w Polsce. Partia Prawa i Sprawiedliwości zwyciężyła z 37,58% głosów i 235 miejscami na 460 miejsc w Sejmie. Główna partia rządząca Platforma Obywatelska zdobyła 24,9% głosów i zajęła drugie miejsce ze 138 miejscami. Pozostałe ugrupowania w Sejmie, tj. Ruch Kukiz zdobył 42 mandaty; Nowoczesna Polska 28 mandatów, a Polskie Stronnictwo Ludowe 16 mandatów; Mniejszość niemiecka ma w polskim parlamencie 1 miejsce. Dnia 16 listopada 2015 roku został utworzony nowy rząd na czele z Premierem Beatą Szydło. Obecnie premierem Polski jest Mateusz Morawiecki.

W wyniku transformacji ustrojowej, Polska gospodarka przeszła gruntowną zmianę: od zarządzania centralnego do wolnego rynku. Pomimo początkowych niepewności, stopniowo następował wzrost gospodarczy i stała się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Europy Środkowej. Po kilku latach od akcesji do Unii Europejskiej zaobserwowano wzrost gospodarczy o 6,5%. Jednocześnie pojawił się problem bezrobocia, jako skutek całkowitego otwarcia się na wolny rynek. W 2009 roku gospodarka Polski wyraźnie spowolniła w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego. Mimo tego wciąż utrzymywała pozycję lidera w swoim regionie.
W 2010 r. Gospodarka nieustannie rosła ze wzrostem o 3,8%, zajmując czołową pozycję w UE, tym samym przyciągała kapitał zagraniczny w wysokości 14,2 miliardów dolarów amerykańskich. Raport roczny Doing Business 2013 opublikowany wspólnie przez Bank Światowy i IFC wskazuje, że Wave jest gospodarką UE, która od 2005 r. pracuje nad poprawą otoczenia biznesowego. W 2015 r. Gospodarka wzrosła o 3,6%, a gospodarka ogółem zajęła ósme miejsce w ranking wszystkich państw członkowskich UE.
Produkt krajowy brutto (2015)wynosi: 524,5 miliardów dolarów amerykańskich,
PKB na mieszkańca (2015): 13 811 USD
Stopa wzrostu PKB (2015): 3,6%
Waluta: złoty (PLN)
1 złoty = 100 GROSZY
Średnioroczny kurs walutowy (2016): 1 dolar amerykański = 3,75 PLN
Stopa inflacji (2015): – 0,9%
Stopa bezrobocia (2018): 3,4%

Głównymi towarami importowymi są: ropa, samochody, stal, materiały syntetyczne i produkty przemysłowe, zaś eksportowymi są: samochody, silniki spalinowe, wyroby gumowe, produkty aluminiowe, produkty rolne.

Różnica czasu między Chinami a Polską wynosi siedem godzin. Latem Polska korzysta z czasu letniego. Jest sześć godzin później niż w Chinach w lecie.

Warszawa, Polska

telefon +48 223 291 323
kom. +48 660 926 888

Obrzeżna 5/10p., 02-691
Warszawa/Warsaw, Poland

email: office@cigpl.org
www.cigpl.org

Qrcode

Qrcode