Spotkanie inaugurujące Polsko – Chińskiej Generalnej Izby Gospodarczej

10.12.2018

W dniu 12 października 2018 roku odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Polsko – Chińskiej Generalnej Izy Gospodarczej, któremu patronowało Biuro Ekonomiczno – Handlowe Ambasady Chin w Polsce. W spotkaniu udział wzięło 23 przedstawicieli   oraz finansowanych przez chiński kapitał firm holdingowych i pozostałych firm członkowskich Izby.

Zebranie otworzył i mu przewodniczył Guo Peidong, przedstawiciel Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Międzynarodowego w Polsce. Delegaci Spotkania jednomyślnie podjęli uchwałę o ustanowieniu Polsko –Chińskiej Generalnej Izby Gospodarczej, uchwalili statut Izby oraz wybrali siedmioosobowy Zarząd Izby w osobach przedstawicieli firm: Industrial and Commercial Bank of China Oddział w Polsce (ICBC Polska), Huawei Polska, Bank of China Oddział w Polsce, China Power Construction Oddział w Polsce, Nuctech Polska Co. LTD, Liugong Dressta Machinery Co. LTD Oddział w Polsce, Zhongbo Shipping Corporation. Funkcję Pierwszego Prezesa Izby objął Jin Ning,Dyrektor ICBC Polska, a Wiceprezesa Izby – Bao Jianlin, Dyrektor generalny Huawei Polska, Sekretarzem Izby zaś Guo Peidong, reprezentujący Przedstawicielstwo Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Międzynarodowego w Polsce. Spotkanie inaugurujące działalność Polsko – Chińskiej Generalnej Izby Gospodarczej było efektem pomyślnego zakończenia procedur wewnątrz Izby, wymaganych przepisami prawa. Izba oficjalnie rozpocznie swoją działalność po zarejestrowaniu jej przez polski sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Warszawa, Polska

telefon +48 223 291 323
kom. +48 660 926 888

Obrzeżna 5/10p., 02-691
Warszawa/Warsaw, Poland

email: office@cigpl.org
www.cigpl.org

Qrcode

Qrcode